Siirry suoraan sisältöön

Muotoillaan tiedettä yhdessä -kokeilusarja etsii oivaltavia ratkaisuja moninaisten nuorten tiedeoppimiseen

Tiedote 24.11.2021

Muotoillaan tiedettä yhdessä -kokeilusarja etsii uusia oivaltavia keinoja moninaisten nuorten tiedeoppimiseen. Kokeilusarjassa järjestetään matalan kynnyksen kokeiluja, jotta tulevaisuudessa eri taustaisilla nuorilla olisi yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedeoppimiseen. Kokeilusarja järjestetään yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen, Tiedekeskus Pilkkeen, Turun yliopiston tiedekeskuksen, Tiedekeskus Tietomaan ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

Muotoillaan tiedettä yhdessä -kokeilusarja on Suomen tiedekeskukset ry:n koordinoima tiedekasvatuksen kehittämisohjelma, joka on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille. Kokeilusarjan tavoitteena on kehittää innovatiivisia toimintamalleja ja ideoita, joiden avulla voidaan huomioida entistä paremmin nuorten ääni tiedeoppimisen kehittämisessä.

– Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden nostaa esiin heitä kiinnostavia aiheita ja ideoita sekä kokeilla niiden ratkaisemista käytännössä moniaistisesti ja toiminnallisesti. Nuorilla on tarve puhua ilmastoasioista ja toimia kestävän kehityksen puolesta. Siksi päätimme lähestyä tiedeoppimista tulevaisuuden ruoan ja kestävän kehityksen teemojen kautta, koska ne ovat riittävän arkipäiväisiä ja konkreettisia aiheita jokaiselle meistä, kommentoi Suomen tiedekeskukset ry:n koordinaattori Jatta Tomminen. Lisäksi ilahduttavasti saimme osallistua VTT:n EIT-Food Annual Food Agenda -tutkimushankkeen työpajaan Maunulan lukiossa. Työpajan tavoitteena on selvittää nuorten näkemyksiä tulevaisuuden ruoantuotannosta ja -kuluttamisesta tulevaisuusajattelua hyödyntäen.

Yhteistyö kokeilusarjassa on kaksisuuntaista. Nuoret saavat äänensä kuuluville aktiivisella toiminnallaan ja kokeilujen järjestäjät pitävät arvokkaana sitä, että nuoret nostavat esiin omia näkökulmiaan ja mielipiteitään heitä kiinnostavista aiheista. Taustalla on näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa heitä kiinnostavia haasteita, jotta he rohkenevat toimimaan ja vaikuttamaan itse. Tavoitteena on innostaa nuoria etsimään itselleen sopivaa tapaa ottaa vastuuta ympäristöstään ja tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa tulevaisuuteen.

Kokeilusarjan toiminta tavoittaa nuoria kansallisesti. Kokeiluissa on mukana opiskelijoita yläkouluista ja lukioista sekä tällä hetkellä työn ja opintojen ulkopuolella olevia nuoria. Konseptia kehitetään kokeiluun ja kehittävään arviointiin perustuvalla toimintamallilla, jossa yhteiskehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat keskiössä. Tavoitteena on kehittää kokeilujen pohjalta konkreettisia toimintatapoja ja keinoja nuorten osallisuuden ja tieteen yhdenvertaisen saavutettavuuden vahvistamiseen.

”Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua tieteeseen ja oppimisen iloon”

Kokeilusarja on osa Tutkitun tiedon teemavuotta, ja se on osittain rahoitettu valtakunnallisesta FINSCI-tutkimushankkeesta (www.finsci.fi), joka tutkii suomalaisten tiedepääomaa ja kehittää menetelmiä sen vahvistamiseksi.

Lisätietoja:

Suomen tiedekeskukset ry

Kirsi Pulkkinen, yhdistyksen pääsihteeri

kirsi.pulkkinen@heureka.fi, puh. 040 901 5305

Jatta Tomminen, koordinaattori

anna-maija.hunter@muisti.org, puh. 040 901 5208

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Anneli Ritala, johtava tutkija

anneli.ritala@vtt.fi, puh. 040 083 8631

Vamos, Helsingin Diakonissalaitos

Tuire Lappalainen, asiakkuuspäällikkö

tuire.lappalainen@hdl.fi, puh. 050 468 3301

Turun yliopiston tiedekeskus

Pasi Nurmi, yksikönjohtaja

pasi.nurmi@utu.fi, puh. 029-4504358