Siirry suoraan sisältöön
Lapsia_Tiedekeskus Tietomaassa

Tule meille pääsihteeriksi!

Suomen tiedekeskukset ry (www.tiedekeskukset.fi) perustettiin keväällä 2020 vuoden 2019 alussa alkaneen verkostoyhteistyön tuloksena. Yhdistys toimii valtakunnallisesti ja siihen kuuluu tällä hetkellä 12 erilaista tiedekeskusta ja -museota. Verkoston päätehtävinä on edistää tiedekeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta verkostoyhteistyöllä sekä vahvistaa kansallista tiedepääomaa ja yhdenvertaisuutta uusien lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on edistää
– moniarvoisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
– yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
– kriittistä ja objektiivista ajattelua
– kestävää kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti

Pääsihteeri johtaa yhdistyksen työskentelyä ja vastaa sen hallinnosta ja taloudesta. Hänen tehtävänsä on edistää yhdistyksen tavoitteita tukemalla jäsenten välistä yhteistyötä ja rakentamalla suhteita muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Pääsihteerin tehtävä on itsenäistä ja edellyttää itseohjautuvaa, mutta neuvottelevaa ja avointa työotetta monipuolisen verkoston keskeisellä paikalla.

Tehtävä sisältää yhteistyön fasilitointia ja yhteissuunnittelua jäsenorganisaatioiden sekä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi pääsihteerin tehtäviin sisältyy rahoituspohjan laajentaminen sekä vaikuttamistyö valtakunnallisella tasolla niin julkisen, yksityisen kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoidenkin kanssa. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen viestinnässä nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävä edellyttää useiden vuosien kokemusta verkostohallinnan vaativista tehtävistä ja erilaisten näkökulmien yhteensovittamisesta. Lisäksi tehtävä edellyttää vankkaa kokemusta ja näyttöä hallinnon pyörittämisestä ja kehittämisestä, tuloksellisesta rahoituksen hankinnasta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Pääsihteeri osallistuu tiedekeskusten yhteiskokeilujen toteuttamiseen FINSCI-tutkimushankkeessa (www.finsci.fi), jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Odotamme pääsihteeriltä työkokemuksella rakennettuja vahvoja neuvottelu-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. Lisäksi odotamme kokemusta viestinnästä sosiaalisessa mediassa (Twitter, Instagram, Facebook) sekä sisällöllisiä ja teknisiä taitoja ylläpitää yhdistyksen nettisivuja sekä hyviä ICT-taitoja. Tehtävä edellyttää erinomaista kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielitaitoa, muut hyvät kielitaidot katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Myllykoski sähköpostitse (mikko.myllykoski@heureka.fi) sekä puhelimitse 16.6. klo 11–12 ja 17.6. 11–12 (040 901 5244).

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää maanantaihin 27.6. klo 12 mennessä sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle Mikko Myllykoskelle (mikko.myllykoski@heureka.fi). Otsikkokenttään tulee merkitä sana ’pääsihteeri’.

Työ alkaa 15.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Pääsihteeri palkataan kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän palkka on 4200–4500 €/kk kokemuksen mukaan.