Siirry suoraan sisältöön

Suomen tiedekeskukset ry perustettiin keväällä 2020 tiedekeskusten ja -museoiden yhteistyötä tukevaksi verkostoksi. Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella.

Verkoston jäsenet

Suomen tiedekeskukset ry:n muodostamaan verkostoon kuuluu 13 jäsentä: Arktikum ja Tiedekeskus Pilke Rovaniemellä, Tiedekeskus Tietomaa Oulussa, Avaruuspuisto Väisälä Kaarinassa, Turun yliopiston Tiedekeskus, Tiedekeskus Heureka Vantaalla, Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi sekä Tekniikan museo Helsingissä, Suomen luontokeskus Haltia Espoossa, SnellmanEDU Kuopiossa, Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla, Joensuun Tiedeseura ry ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Mikkelissä.

Jäsentemme kautta verkosto kokoaa yli satapäisen joukon tiedeviestinnän ja tiedekasvatuksen ammattilaisia. Tiedekeskuksissa työskentelevät asiantuntijat edustavat laajaa tieteenalojen kirjoa ihmistieteistä luonnontieteisiin.

Verkoston johto

Tiedekeskusverkoston toimintaa johtaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. Verkoston uutena pääsihteerinä aloitti 1.1.2023 Johanna Enqvist. Pääsihteeri koordinoi yhdessä hankevastaava Kaisa Torkkelin kanssa myös Tiedekeskus Heurekan ja Suomen tiedekeskukset ry:n osahanketta strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa FINSCI (Fostering Finnish Science Capital) tutkimuskonsortiossa.

Verkoston hallitus

Suomen tiedekeskukset ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet edustavat Suomen tiedekeskuksia ja -museoita.

Vuoden 2023 vuosikokouksessa valittu Suomen tiedekeskukset ry:n hallitus 2023–25:

Mikko Myllykoski (puheenjohtaja), Heurekan toimitusjohtaja

Anssi Tuulenmäki (varapuheenjohtaja), Tekniikan museon toimitusjohtaja

Peetu Sillanpää, Avaruuspuisto Väisälän toiminnanjohtaja

Heikki Hepoaho, Tiedekeskus Pilkkeen johtaja

Heidi Kinnunen, Kansanvalistusseuran TKI-päällikkö

Markku Tukiainen, Joensuun tiedeseuran hallituksen puheenjohtaja

Pia Puntanen, Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältöjohtaja sekä Muistin tukisäätiön asiamies

Sampo Puoskari, Museo- ja tiedekeskus Luupin yhteistyökoordinaattori