Siirry suoraan sisältöön

Tehtävämme

Vahvistamme kansallista tiedepääomaa sekä tiedekeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkivalla otteella ja uusien lähestymistapojen avulla. Innostamme erilaisia ihmisiä ja moninaisia yhteisöjä tieteen ja teknologian pariin. Mahdollistamme yhdenvertaisen pääsyn ja osallisuuden tutkittuun tietoon.

Visiomme

Kartutamme suomalaisten tiedepääomaa tiedekeskusten voimavaroilla, jotta nykyisiä kriisejä ja tulevaisuuden haasteita olisi mahdollista ratkoa yhdessä. Tahdomme kasvaa oleelliseksi osaksi tiedeviestinnän, -kasvatuksen ja -oppimisen kansallista infrastruktuuria, joka kannattelee tieteen ja tutkimuksen elinvoimaisuutta. Olemme luotettava kumppani ja arvostettu asiantuntija monimuotoisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Arvomme

Sitoudumme mukaanottavaan tiedekeskustyöhön, joka kunnioittaa moninaisista taustoista tulevien ihmisten yhtäläistä oikeutta tutkittuun tietoon, oppimisen iloon ja tiedollisiin elämyksiin. Haluamme edistää moninäkökulmaista ja kriittistä ajattelua sekä tutkimustietoon pohjautuvaa päätöksentekoa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Tervetuloa mukaan

Me tiedekeskuksissa uskomme, että tiede on hauskaa, innostavaa ja merkityksellistä. Kutsumme suomalaiset yritykset, yhdistykset ja muut toimijat mukaan elämyksellisen tieteen pariin:

Kumppaniksi?

Haluamme tehdä monipuolista yhteistyötä eri alojen yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa. Etsimme kumppaneita erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Ota yhteyttä tiedekeskusverkosto@heureka.fi.

Jäseneksi?

Verkostomme jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, tiede- ja teknologiakasvatusta harjoittava oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka sitoutuu yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintaan. Ota yhteyttä tiedekeskusverkosto@heureka.fi.