Siirry suoraan sisältöön

Tiedekeskusverkosto

Tiedekeskusverkosto perustettiin keväällä 2020 kansallisen yhteistyön pohjalta. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 9 varsinaista jäsentä: Arktikum ja Tiedekeskus Pilke Rovaniemellä, Tiedekeskus Tietomaa Oulussa, Tiedekeskus Heureka Vantaalla, Tekniikan museo Helsingissä, Suomen luontokeskus Haltia Espoossa, Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla, Joensuun Tiedeseura ry ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Mikkelissä. Lisäksi Turun yliopiston Tiedekeskus on verkoston jäsen. 

Verkoston päätehtäviä on edistää tiedekeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta verkostoyhteistyöllä sekä vahvistaa kansallista tiedepääomaa ja yhdenvertaisuutta uusien lähestymistapojen avulla.

Kartutamme kansallista tiedepääomaa

Olemme osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa FINSCI-tutkimushanketta, joka tutkii ja kehittää suomalaisten tiedepääomaa. FINSCI-hankkeen (engl. Fostering Finnish Science Capital) pyrkimyksenä on ymmärtää tiedekasvatuksen ja tiedeviestinnän mahdollisuuksia yksilön tiedepääoman kasvattamisen näkökulmasta.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja tieteen sosiaalista saavutettavuutta

Edistämme tieteen sosiaalista saavutettavuutta järjestämällä kansallisia tapahtumia, kokeiluita ja hankkeita. Tavoitteenamme on löytää uusia keinoja yhä moninaisempien ihmisryhmien tavoittamiseen.

Tutustu hankkeisiimme

NUORTEN KOKEILUSARJA

Muotoillaan tiedettä yhdessä!

Muotoillaan tiedettä yhdessä -kokeilusarjan tarkoituksena on vahvistaa nuorten ääntä ja osallisuutta tieteen parissa. Ohjelmassa kehitetään nuorten tarpeista lähtöisiä olevia tiedeoppimisen menetelmiä. Toiminta on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille.

TIEDEPÄÄOMAKOULUTUS

Mistä tiedepääomassa on kyse?

Mistä tiedepääomassa on kyse? Voiko tiedepääomaa hyödyntää toimintakulttuurin kehittämisessä?

Järjestämme työpajamuotoista koulutusta tiedepääomasta. Koulutuksen myötä osallistujat ymmärtävät, mitä tiedepääomalla tarkoitetaan ja miten sen avulla voidaan vahvistaa monimuotoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria.